Parkeerpalen & Afzetpalen Kopen?  thumbnail

Parkeerpalen & Afzetpalen Kopen?

Published Jan 14, 24
7 min read

Er bereiken mij echter van verschillende kanten signalen dat deze zaal erg warm begint te worden. X-Last® flexibele afzetpalen. Ik heb zojuist laten organiseren dat we naar de zaal hiernaast kunnen - X-Last® flexibele afzetpalen. Daar is het aanmerkelijk koeler, heb ik me laten vertellen. X-Last® flexibele afzetpalen. Ik wil dus heel even een changement doorvoeren - X-Last® flexibele afzetpalen. Dat is mogelijk met dit grote aantal mensen op de publieke tribune, maar dan moeten we dat wel geven gedisciplineerd doen

We proberen over ongeveer vijf minuten weer te openen. De griffier zal het publiek naar de andere zaal begeleiden. Ik vraag de Kamerleden, de bewindspersonen en de ambtenaren mij te volgen naar de zaal hiernaast. De vergadering wordt van 19. 26 uur tot 19. 34 uur geschorst. De : Ik heropen dit algemeen overleg.

We gaan nu door naar de inbreng van de heer Jasper van Dijk van de SP-fractie. De heer (SP): Voorzitter. We zijn om heel precies te zijn geëindigd met wat holle frasen van de heer Teeven. X-Last® flexibele afzetpalen. Hij had wat ideeën over mijn partij en over hoe wij denken over de omgang met slachtoffers

Dan kunnen we nu beginnen met het debat. We spreken over een belangrijke kwestie, namelijk of we wel of geen particuliere beveiligers toestaan voor de bescherming van onze schepen en daarmee het geweldsmonopolie van de Staat loslaten. Voor mijn partij zijn er twee belangrijke uitgangspunten. Het eerste is dat de veiligheid van alle zeevaarders van groot belang is en dat de overheid er dus alles aan moet doen om die te waarborgen en het tweede is dat de zwaardmacht bij de overheid ligt.

Het is daarbij niet over één nacht ijs gegaan, to put it mildly. Het concept zal nu wel juridisch afgedekt zijn. X-Last® flexibele afzetpalen. Ik heb daar wel wat vragen over. De eerste betreft de kapiteins. Wat is nu precies hun positie? Als er in het model met particuliere beveiligers op een schip een geweldsincident plaatsvindt en de zaken lopen uit de hand, wat is dan de verantwoordelijkheid van de kapitein? Kan de Minister dat met een voorbeeld toelichten? De spotmarkt zou vragen om een flexibelere inzet en daar zou een VPD niet in kunnen voorzien

Afzetpalen Met Koord Huren

Het Franse model werd al genoemd, met kleinere VPD's. Ik vind dat buitengewoon interessant. Ik hoor graag een reactie van de regering - X-Last® flexibele afzetpalen. Uit de antwoorden op de vragen maken wij op dat in 2015 slechts één aanvraag voor de spotmarkt is ingediend en dat deze is gehonoreerd. Ook hield Defensie in 2015 rekening met de inzet van 175 VPD's, terwijl er maar 53 ingezet zijn

De Minister van Defensie zei in een vorig debat dat zij dat een typische werkwijze van mij vond (X-Last® flexibele afzetpalen). Ik zou willen zeggen dat heel veel Kamerleden zich baseren op berichten. Wij hebben informatie nodig. Ik geef de Minister alle ruimte en tijd op erop te reageren. Het is artikel uit april van mevrouw Dieuwertje Kuijpers, met de titel «Private piratenjagers drijven steeds verder af van Defensie»

In hoeverre zien bedrijven hun kans schoon om hier lucratieve opdrachten binnen te halen? Op pagina 23 van de evaluatie van missies en operaties 2015 staat een lijst met kapingen en aanvalspogingen. Deze zijn van 75 in 2012 naar 0 in 2015 teruggebracht. Nul kapingen dus. Onderstreept dat niet juist het succes van het beleid? Klopt het dat de kosten zoals Oceans Beyond Piracy die heeft berekend in 2015 nog verder zijn teruggelopen? Klopt het dat de High Risk Area, het gebied waarin vaartuigen een hoog risico lopen, wederom kleiner is geworden? Klopt het dat er daardoor ook weer sneller gevaren kan worden, waardoor VPD's minder lang nodig zijn? Zetten deze cijfers geen druk op het besluit uit 2013? Draait het niet vooral om kosten, zo vraag ik de regering.

Daarop geeft het kabinet geen antwoord. X-Last® flexibele afzetpalen. Toch vragen wij het kabinet wat het daarvan vindt. Heeft bijvoorbeeld FNV Veiligheid geen gelijk als zij zegt dat dit uit de algemene middelen moet worden betaald, omdat het van zo'n groot belang is voor onze economie? Zijn er andere alternatieven, bijvoorbeeld geweldloze piratenbestrijding? Ik noem hier een geluidkanon dat de geluidssterkte van F-16 met naverbrander produceert, desoriënterende zoeklichten, verblindende lasers en anti-inklimsystemenIk heb overigens een JSF gehoord van de week - X-Last® flexibele afzetpalen. Die kunnen daarvoor gebruikt worden, net als F-16's. De : Er zijn interrupties voor u, mijnheer Van Dijk. Eerst van de heer Knops en daarna van de heer De Roon. De heer (CDA): Ik moet even schakelen hoor, want in het vorige debat pleitte de heer Van Dijk nog voor geluidsarme JSF's, F-35's, om mensen geen gehoorschade te laten oplopen en nu zet hij dat middel in

Afzetpalen Of Verkeerspalen Kopen?Vroeg de heer Van Dijk nu echt of het klopt dat VPD's duurder zijn dan particuliere beveiligers? De heer (SP): Ik heb zeker in vorige debatten een groot punt gemaakt van de geluidsoverlast in Leeuwarden en ik hoop ook op steun van het CDA. De : Dat debat gaan we niet overdoen.Geeft u nu uw antwoord op de vraag. De heer (SP): De Knops had dat punt ook gemaakt, maar volgens mij gaat het hier om een heel andere inzet van geluidsoverlast. X-Last® flexibele afzetpalen. Ik zou ook op dat punt aan het CDA willen vragen om net even wat creatiever kijken in plaats van direct zijn standpunt te verlaten, want dat doet hij in dit debat, om vast te houden aan het geweldsmonopolie van de Staat

Ik heb hier staan: € 70. 000 per VPD-inzet vanuit Defensie terwijl een gemiddelde particuliere inzet € 10. 000 kost. De heer (CDA): Dan vraagt de heer Van Dijk toch naar de bekende weg? Dit is immers een feit dat al heel lang in allerlei hoorzittingen en debatten aan de orde is geweest.

Wil hij hiermee aangeven dat hij mijn voorstel of verzoek aan de Minister steunt om eventueel de onrendabele top van die VPD's af te financieren? Is hij vatbaar voor het argument van een level playing field, juist omdat het een veel duurder is dan het ander? Dat is het probleem waar reders tegenaan lopen. X-Last® flexibele afzetpalen.

Je kunt ze nauwelijks goedkoper maken. Je zou echter de kosten niet volledig kunnen doorberekenen. Is dat wat hij zegt? De heer (SP): Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg wel dat ik geen voorstander ben van particuliere beveiligers vanwege reeds genoemde bezwaren. Dan komt dus de volgende vraag, namelijk of wij bereid zijn om voldoende middelen in te zetten om de bescherming van deze schepen te waarborgen.

Houten Afzetpalen

Dat betekent dat je bijvoorbeeld middelen kunt vinden door te snijden in andere zaken. Daar heb ik ook al heel veel voorstellen over gedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van missies (X-Last® flexibele afzetpalen). De SP steunt de antipiraterijmissie nabij Somalië, zoals bekend. Als wij vinden dat het door Defensie geregeld zou moeten worden, moeten we inderdaad zorgen voor voldoende middelen

Daarmee voorkomen we dat we die Rubicon overgaan en dat we het geweldsmonopolie van de Staat uit handen geven. Dat geef ik de heer Knops dan weer ter overweging. De : Dan heeft de heer De Roon nog een vraag. De heer (PVV): Ik hoor de woordvoerder van de SP zeggen dat hij denkt dat een geluidskanon een afdoende afschrikkend middel is tegen piraten.

Ik heb toen aan de vertegenwoordigers van het Korps Mariniers gevraagd: als je op zo'n schip ter beveiliging zit en je zou worden uitgerust met een geluidskanon, zou je dan tevreden zijn en zou je vinden dat je voldoende beveiliging zou bieden of niet? Het antwoord was natuurlijk evident. X-Last® flexibele afzetpalen. Ze vonden dat dat onvoldoende beveiliging inhield

Ik vraag hem of hij dat standpunt begrijpt en deelt. De heer (SP): Ik vraag de heer De Roon ten eerste of hij erbij was in Leeuwarden. Het schrok mij heel erg af, toen de JSF over kwam vliegen. Ik heb ten tweede een reeks van maatregelen genoemd die in die hoorzitting ter tafel zijn gekomen, namelijk verblindende lasers, anti-inklimsystemen, prikkeldraad, lasergeweren en bepantsering tegen inkomende projectielen.

Hij mag er lacherig over doen, maar ik wil serieus van het kabinet horen of deze opties zijn overwogen. De : De heer Van Dijk vervolgt zijn betoog. Daarvoor heeft hij nog anderhalve minuut - X-Last® flexibele afzetpalen. De heer (SP): Ik ben er bijna, voorzitter. Er ligt een aangehouden motie van mevrouw Günal-Gezer

Latest Posts

Signalisatie Pictogrammen

Published Jan 17, 24
4 min read

Afzetpaal / Afzetkoord Kopen?

Published Jan 15, 24
7 min read